Hulp nodig bij uw Administratie?

Ongeacht van uw locatie helpen wij u graag met uw aangifte inkomstenbelasting. Wij zullen het maximale uit uw aangifte halen. Hiervoor kunnen wij bij uw thuis komen, uiteraard kunt u de documenten bij ons afleveren. Ook is het mogelijk de documenten digitaal aan te leveren.


Aangifte inkomstenbelasting particulier

Heeft u hulp nodig voor uw administratie? dan kunnen wij u daarbij ondersteunen.

Benodigde documenten

U kunt via onderstaande checklist zien welke documenten wij nodig hebben voor uw aangifte.

Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting

Wij kunnen de VT voor u indienen en zorgen dat u deze maandelijks gestort krijgt.

Aanvragen toeslagen

Als u wilt kunnen wij aan huis komen om daar de benodigde documenten in te vullen.

Aangifte inkomsten belasting op papier

Het is bij ons mogelijk dat wij de aangifte op papier invullen en versturen.

Aangifte inkomsten belasting digitaal

Wij geven de voorkeur om uw aangifte IB digitaal te doen, dat gaat makkelijk en snel.

Voor het indienen van uw aangifte IB (inkomsten belasting) hebben wij de volgende stukken nodig:

  • Jaaropgave(n) loon/uitkering.
  • Overzicht overige inkomsten en uitgaven voor deze inkomsten.
  • Kosten openbaarvervoer en vergoedingen werkgever.
  • Overzicht betaalde hypotheekrente.
  • WOZ waarde van uw woning.
  • Lijfrente premie en overzicht pensioenfonds.
  • Overzicht betaalde giften, studiekosten, betaalde alimentatie e.d.
  • bank/spaartegoeden.
  • Geboortedatum kinderen.
  • Voorlopige teruggave belastingdienst.